תנאים לביצוע עסקה

הרשמה

ההרשמה לחופשות שלנו מותנית בקבלת תנאי המכירה המפורטים בדף זה.

כל הרשמה מלווה במתן פיקדון של 40% מסך העסקה לאדם לאחר מילוי וחתימה על טופס ההרשמה במלואו. את יתרת הכסף לתשלום החופשה יש לשלם לפחות שבעה ימים לפני ההגעה ליעד.

ההרשמה תיכנס לתוקף רק לאחר מתן הפיקדון. קיצור זמן השהות לא ילווה בזיכוי.

ביטול העסקה

יש להודיע על כל ביטול מצד הלקוח בהקדם האפשרי באמצעות שיחת טלפון, דואר, פקס או דואר אלקטרוני. התשלום לשהייה בכל מצב חייב להיעשות על פי התנאים הבאים:

  • מתאריך ההרשמה ועד 45 יום לפני תחילת השהות, על הלקוח לשלם 40% מסך המחיר הכולל (המקדמה תנוכה מחשבונו של הלקוח).
  • מ45 יום ועד 30 יום לפני תחילת השהות, על הלקוח לשלם 70% מסך המחיר הכולל (המקדמה תנוכה מחשבונו של הלקוח).
  • מ30 יום ועד שבעה ימים לפני תחילת השהות, על הלקוח לשלם 90% מסך המחיר הכולל (המקדמה תנוכה מחשבונו של הלקוח).
  • מ6 ימים ועד יום ההגעה, על הלקוח לשלם 100% מסך כל המחיר הכולל (המקדמה תנוכה מחשבונו של הלקוח).

שינויים אפשריים בתוכנית החופשה

מקרים בלתי צפויים מסוימים, אירועים קיצוניים וכן אירועים שמעבר לשליטתנו עלולים להביא למצב של שינוי בתוכנית החופשה המקורית שאיננה מותנית במהימנות או באחריות שלנו. החזרים כספיים של סכום הכסף המקביל לשירותים שלא סופקו על ידינו/שלא נתקבל עליהם תחליף יתבצעו על מנת לכסות את כל הנזקים שנגרמו. במקרה של שינוי באחד המרכיבים ההכרחיים שבטיול, או אפילו ביטול גמור של השהות, אנו נודיע ללקוחות שנרשמו בהקדם האפשרי. למרות זאת, אנו מזמינים אתכם לאתר ההתייעצות שלנו בכתובת https://crystal-club.co.il/ להתעדכן ולהתייעץ עמנו בכל עת.

תחומי אחריות והתחייבות

על הלקוח להיות מבוטח כדי לכסות כל הוצאה המלווה לאירועים בלתי צפויים שיכולים להתרחש במהלך השהייה. הביטוח של קריסטל קלאב מכסה אך ורק את הנזקים הנגרמים לכלל הקהילה אך בשום פנים ואופן לא נזקים שנגרמו לאינדיבידואלים כאנשים פרטיים. קריסטל קלאב אינו יכול לשאת אחריות על כל שימוש או חוסר שימוש נאות של החוזה כלפי הלקוח או כלפי אנשים אחרים, או על אירוע בלתי צפוי שלא ניתן להתגבר עליו מצד גורם שלישי המפר את חוזה השירותים והתנאים, או על מקרים של כוח עליון. האחריות שלנו מוגבלת לשירותים הכלולים בחבילת הנופש. כל שירות שנרכש באתר זה, ללא קשר לישות או לאדם שמכר שירותים אלו, הוא אינו חלק מהחופשה שהחברה שלנו ארגנה עבורכם. לכן, רכישת שירותים אלו אינה קשורה לאחריותנו במקרה של הוצאה גרועה לפועל או תאונה.

באופן דומה, במידה ובוצעה הזמנה לטיסה או לתחבורה שלפני/אחרי החופשה באופן עצמאי, כל עלות הקשורה לשינוי או עיכוב בטיסה אינו יכול להיות קשור לאחריותנו ואינו יכול לכלול שום סיוע מצדנו לכל הוצאה נוספת מאירועים שכאלה. חברת ההובלה אינה נושאת באחריותה כל תקלה שתתרחש במהלך הנסיעה. כמו כן, אנו מציעים לכם לרכוש כרטיסים חלופיים ולהימנע מפגישות חשובות ביום שלפני או ביום שאחרי החופשה שלכם.

דוברים ואנשי שירות נוספים

השמות של הדוברים ואנשי השירות שלנו ניתנים כהצעה בלבד ואינם בעלי משמעות קונקרטית. לוח הזמנים השנתי של הדוברים שלנו נתון לשינויים אפשריים עד ליום היציאה לחופשה, ואנו מזמינים אתכם לבדוק את אתר האינטרנט שלנו https://crystal-club.co.il/ באופן קבוע על מנת להתעדכן בשינויים. אנו מזכירים לכם כי אף שינוי בהרכב הדוברים ואנשי השירות הנוספים שלנו אינו יכול להוות כגורם לביטול תנאי העסקה.

× למידע נוסף